Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-07-13 09:09:11 Remont nawierzchni bitumicznych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych na drogach powiatowych Powiatu Wąbrzeskiego. Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyjaśnienia SIWZ 2020 - 2 Wyjaśnienie treści SIWZ - 2 skan Szczegóły
2 2020-07-10 10:07:24 Remont nawierzchni bitumicznych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych na drogach powiatowych Powiatu Wąbrzeskiego. Nr konta wadium. Nr konta - wadium Szczegóły
3 2020-07-10 08:41:25 Remont nawierzchni bitumicznych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych na drogach powiatowych Powiatu Wąbrzeskiego. Wyjaśnienia treści S I W Z. Wyjaśnienia SIWZ 2020 Wyjaśnienia treści SIWZ skan D-06.03.02 - Plantowanie poboczy Szczegóły
4 2020-07-02 14:27:10 Remont nawierzchni bitumicznych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych na drogach powiatowych Powiatu Wąbrzeskiego. Ogłoszenie o zamówieniu. Ogłoszenie nakładki 2020r. Ogłoszenie nakładki 2020 r. skan SIWZ nakładki 2020r. zał.-nr 1-formularz ofertowy zał.-nr 2-oświadczenie doty.braku. przesła. wyklu. zał.-nr 3-oswiadczenie doty.udziału w postępowaniu zał.-nr 4-kosztorys-ofertowy zał.-nr 5-informacja dot grupy… Szczegóły
5 2020-05-28 12:01:19 Wykonanie dokumentacji projektowej-kosztorysowej pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1729C Wielkie Pułkowo – Łobdowo od km 1+695 do km 4+440”. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie o wyborze oferty. Dokumentacja 1729 C 2020 r. Ogłoszenie o wyborze oferty. Dokumentacja 1729 C 2020 skan Szczegóły
6 2020-05-25 14:40:59 Wykonanie dokumentacji projektowej-kosztorysowej pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1729 C Wielkie Pułkowo – Łobdowo od km 1+695 do km 4+440”. Wyjaśnienia treści SIWZ. Wyjaśnienia 1 SIWZ Wyjaśnienia 2 SIWZ Wyjaśnienia 3 SIWZ Szczegóły
7 2020-05-15 14:00:17 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1729 C Wielkie Pułkowo – Łobdowo od km 1+695 do km 4+440”. Ogłoszenie o zamówieniu. Dokumentacja 1729 C 2020 Ogłoszenie o zamówieniu. Dokumentacja 1729 C 2020 skan SIWZ dokumentacja 20 Zał.1 formularz oferty Zał.2 oświad. wyklu. Zał.3 oświad. spełnie. Zał 4 doświadczenie… Szczegóły
8 2020-04-07 08:38:26 Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1424 C Rywałd – Dębowa Łąka od km 3+264 do km 16+030 2020 r.” Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie o wyborze oferty. Dokumentacja 1424 C 2020 r. Ogłoszenie o wyborze oferty. Dokumentacja 1424 C 2020 r. skan Szczegóły
9 2020-04-01 12:56:51 Informacja z otwarcia ofert. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1424 C Rywałd – Dębowa Łąka od km 3+264 do km 16+030 2020 r.” Informacja z otwarcia ofert dokumentacja 1424 C  2020 Informacja z otwarcia ofert dokumentacja 1424 C 2020. skan Szczegóły
10 2020-03-27 14:22:16 Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1424 C Rywałd – Dębowa Łąka od km 3+264 do km 16+030 2020 r. Wyjaśnienia treści S I W Z. Wyjaśnienia SIWZ 2020 1 Wyjaśnienia SIWZ 2020 2 Wyjaśnienia SIWZ 2020 3 Wyjaśnienia SIWZ 2020 4 Szczegóły
« 1 2 3 4 20 21 22 »