Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-02-21 11:21:09 Sprzedaż drewna na pniu z pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Wąbrzeskiego. Ogłoszenie o przetargu. Ogłoszenie wycinka drzew 2018 r. Ogłoszenie wycinka drzew 2018 r. skan SIWS wycinka drzew 2018 r. Zał. nr 6 Szczegóły
2 2018-02-16 18:11:42 Usługi równiarką na drogach gruntowych Powiatu Wąbrzeskiego. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie o wyborze oferty 2018 r.  Ogłoszenie o wyborze oferty 2018 r. skan. Szczegóły
3 2018-02-14 10:42:13 Remont cząstkowy dróg powiatowych 2018 r. Ogłoszenie 2018 r. Ogłoszenie 2018 skan S.I.W.Z. 2018 r. Szczegóły
4 2018-02-06 09:12:44 Usługi równiarką na drogach gruntowych Powiatu Wąbrzeskiego. Ogłoszenie usługi równiarką 18r. Ogłoszenie usługi równiarką - skan 18r. zapytanie równiarka 18r. Szczegóły
5 2018-02-01 18:50:03 Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie i dostawę masy bitumicznej na zimno do naprawy dróg powiatowych. Ogłoszenie owyborze oferty 2018 Ogłoszenie o wyborze oferty skan Szczegóły
6 2018-01-26 09:04:20 Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. Plan zamówień 2018 r. Plan zamówień 2018 r. skan Szczegóły
7 2018-01-24 12:14:25 Wykonanie i dostawa masy na zimno do naprawy dróg powiatowych. Ogłoszenie masa na zimno 2018r. Ogłoszenie masa na zimno skan 2018 Zapytanie masa na zimno 2018r. Szczegóły
8 2017-10-20 08:39:54 Dostawa piasku oraz wymieszanie z solą w sezonie zimowym 2017/2018. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie o wyborze oferty piasek 17 Ogłoszenie o wyborze oferty piasek skan Szczegóły
9 2017-10-18 14:47:05 Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem w sezonie zimowym 2017/2018. Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę soli drogowej. Sól dr.ogłoszenie o wyborze oferty 17 Ogłoszenie o wyborze oferty skan Szczegóły
10 2017-10-17 14:06:37 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert. Ogłoszenie o wyborze ofert 2017r. Ogłoszenie o wyborze ofert skan Szczegóły
« 1 2 3 4 6 7 8 »