Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-07-19 10:35:26 Przebudowa drogi powiatowej nr 1707 C Nowa Wieś Królewska – Trzcianek w m. Nowa Wieś Królewska w granicach istniejącego pasa drogowego. Długość odcinka 166 m. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie o wyborze oferty 2018r. Ogłoszenie o wyborze oferty skan Szczegóły
2 2018-07-12 11:05:40 Przebudowa drogi powiatowej nr 1705 C Wiewiórki – Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 2+340 do km 2+790. Unieważnienie postępowania. Ogłoszenie o unieważnieniu Ogłoszenie o unieważnieniu skan Szczegóły
3 2018-07-04 13:01:45 Przebudowa drogi powiatowej nr 1707 C Nowa Wieś Królewska – Trzcianek w m. Nowa Wieś Królewska w granicach istniejącego pasa drogowego. Długość odcinka 166 m. Ogłoszenie o zamówieniu. Ogłoszenie Przebudowa DP 1707C Ogłoszenie Przebudowa DP 1707C skan przedmiar robót pzt Szczegóły
4 2018-06-29 11:43:45 Przebudowa drogi powiatowej nr 1709 C Wronie – Katarzynki w km 1+920 do 2+320. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania. Unieważnienie postępowania Unieważnienie postępowania skan Szczegóły
5 2018-06-27 14:46:16 Przebudowa drogi powiatowej nr 1705 C Wiewiórki – Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 2+340 do km 2+790. Ogłoszenie o zamówieniu. Ogłoszenie o zamówieniu 2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu skan SIWZ DP 1705 C Wiewiórki - Nowa W. K. 1.-strona-tytułowa 2.3-PZT-297-x-1200 2.3-Stała-organizacja-ruchu-297-x-1200 3.2-PPodł.297-x-1600 4.2-Poprzeczki-297-x-2200 5.1-Przekroje-normalne-297-x-1600 D-00.00.00-wymagania-ogólne D-01.01.01-odtworzenie-trasy-i-punków-wysokościowych D-01.02.02-zdjęcie-warstwy-humusu D-01.02.04-rozbiórka-elementów-drogowych-i-budowli-inżynieryjnych D-01.03.25-karczowanie-karpin-i-zakrzaczeń D-02.01.01-wykonanie-wykopów… Szczegóły
6 2018-06-13 14:04:51 Przebudowa drogi powiatowej nr 1709 C Wronie – Katarzynki w km 1+920 do 2+320. Ogłoszenie o zamówieniu. Ogłoszenie o zamówieniu 2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu 2018 skan SIWZ DP 1709C Wronie Katarzynki Kosztorys ofertowy 1+920 - 2+320 Przedmiar robót 1+920 - 2+320 STR 01 - Strona tytułowa… Szczegóły
7 2018-06-08 14:20:15 Przebudowa drogi powiatowej nr 1705 C Wiewiórki – Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 2+340 do km 2+790. Unieważnienie postępowania. Unieważnienie postępowania Unieważnienie postępowania - skan. Szczegóły
8 2018-05-25 14:03:21 Klauzula informacyjna - ogólna dotycząca RODO KLAUZULA INFORMACYJNA ogólna Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w… Szczegóły
9 2018-05-25 12:33:32 Klauzula informacyjna - ogólna dotycząca RODO KLAUZULA INFORMACYJNA ogólna Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w… Szczegóły
10 2018-05-25 11:58:01 Przebudowa drogi powiatowej nr 1709 C Wronie – Katarzynki w km 1+910 do 2+330. Unieważnienie postępowania. Unieważnienie postępowania Unieważnienie postępowania skan Szczegóły
« 1 2 3 4 9 10 11 »