Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-08-17 13:32:46 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1703C Błędowo – Płużnica w m. Błędowo. Ogłoszenie o wyborze oferty 17 Szczegóły
2 2017-08-11 13:44:38 Ścięcie nadmiaru ziemi z poboczy gruntowych dróg powiatowych. Ogłoszenie o zamówieniu. Ogłoszenie ścinanie p. 17 Ogłoszenie skan Specyfikacja ścinanie p. 17 Szczegóły
3 2017-08-11 10:51:03 Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo – Płużnica. Ogłoszenie o zamówieniu. Ogłoszenie dokumentacja 17 Ogłoszenie skan SIWZ dokumentacja 17 Zał.1 Formu. oferty 17 Zał.2 Wykaz osób 17 Zał.3 Projekt umowy 17 Szczegóły
4 2017-08-04 14:14:36 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1703C Błędowo – Płużnica w m. Błędowo o długości 120 m i szerokości 1,5 m. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie chodnik 2017r. Ogłoszenie skan Zapytanie chodnik 2017r. Dokumentacja techniczna Przedmiar robót Szczegóły
5 2017-08-03 14:14:38 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1702C Płużnica – Józefkowo w m. Józefkowo. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie 2017 r. S.I.W.Z. 2017 r. skan ogłoszenia Przedmiar specyfikacja józefkowo PlanZagospodarowania terenu Projekt budowlano-wykonawczy Przejścia poprzeczne pod chodnikiem przekroj 1 Przekroj 3 Przekrój 2 Przekrój 4 Przekrój konstrukcyjny zjazdu… Szczegóły
6 2017-07-20 14:45:59 Odnowa nawierzchni dwóch odcinków drogi powiatowej nr 1713C Książki – Kruszyny Ogłoszenie o wyborze oferty Ogłoszenie o wyborze oferty 17 PDF Ogłoszenie o wyborze oferty 17 Szczegóły
7 2017-07-17 13:04:58 Informacja z otwarcia ofert na ”Odnowa nawierzchni dwóch odcinków drogi powiatowej nr 1713C Książki – Kruszyny”. Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert PDF Szczegóły
8 2017-06-28 14:53:37 Odnowa nawierzchni dwóch odcinków drogi powiatowej nr 1713 C Książki - Kruszyny - uzupełnienie Ogłoszenie skan cz. 1 Ogłoszenie skan cz. 2 S I W Z skan Szczegóły
9 2017-06-28 14:42:01 Odnowa nawierzchni dwóch odcinków drogi powiatowej nr 1713 C Książki - Kruszyny Ogłoszenie DP1713CSIWZ Ogłoszenie 2017 r. 2017-06-18 ZDP Wabrzeźno - odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1713C Książki - Kruszyny odc I - ofertowy 2017-06-19 Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1713C Książki -… Szczegóły
10 2017-04-26 07:46:33 Wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego znaków drogowych i urządzeń ruchu drogowego Ogłoszenie o wyborze oferty 2017 Ogłoszenie o wyborze skan Szczegóły
« 1 2 3 4 5 »