Zakupy powyżej 30 000 €

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.07.2018 Przebudowa drogi powiatowej nr 1705 C Wiewiórki – Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 2+340 do km 2+790. Unieważnienie postępowania. Szczegóły
Artykuł 29.06.2018 Przebudowa drogi powiatowej nr 1709 C Wronie – Katarzynki w km 1+920 do 2+320. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania. Szczegóły
Artykuł 27.06.2018 Przebudowa drogi powiatowej nr 1705 C Wiewiórki – Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 2+340 do km 2+790. Ogłoszenie o zamówieniu. Szczegóły
Artykuł 13.06.2018 Przebudowa drogi powiatowej nr 1709 C Wronie – Katarzynki w km 1+920 do 2+320. Ogłoszenie o zamówieniu. Szczegóły
Artykuł 08.06.2018 Przebudowa drogi powiatowej nr 1705 C Wiewiórki – Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 2+340 do km 2+790. Unieważnienie postępowania. Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 Przebudowa drogi powiatowej nr 1709 C Wronie – Katarzynki w km 1+910 do 2+330. Unieważnienie postępowania. Szczegóły
Artykuł 21.05.2018 Przebudowa drogi powiatowej nr 1705 C Wiewiórki – Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 2+340 do km 2+790. Ogłoszenie o zamówieniu. Szczegóły
Artykuł 15.05.2018 Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1727 C Dębowa Łąka – Wielkie Radowiska w km 0+750 do 1+200. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1727 C Dębowa Łąka – Wielkie Radowiska w km 0+750 do 1+200. Informacja z otwarcia ofert. Szczegóły
Artykuł 08.05.2018 Przebudowa drogi powiatowej nr 1709 C Wronie – Katarzynki w km 1+920 do 2+320. Ogłoszenie o zamówieniu. Szczegóły