Zakupy powyżej 30 000 €

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.07.2020 Remont nawierzchni bitumicznych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych na drogach powiatowych Powiatu Wąbrzeskiego. Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Szczegóły
Artykuł 10.07.2020 Remont nawierzchni bitumicznych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych na drogach powiatowych Powiatu Wąbrzeskiego. Nr konta wadium. Szczegóły
Artykuł 10.07.2020 Remont nawierzchni bitumicznych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych na drogach powiatowych Powiatu Wąbrzeskiego. Wyjaśnienia treści S I W Z. Szczegóły
Artykuł 02.07.2020 Remont nawierzchni bitumicznych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych na drogach powiatowych Powiatu Wąbrzeskiego. Ogłoszenie o zamówieniu. Szczegóły
Artykuł 07.04.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1424 C Rywałd – Dębowa Łąka od km 3+264 do km 16+030 2020 r.” Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły
Artykuł 01.04.2020 Informacja z otwarcia ofert. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1424 C Rywałd – Dębowa Łąka od km 3+264 do km 16+030 2020 r.” Szczegóły
Artykuł 27.03.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1424 C Rywałd – Dębowa Łąka od km 3+264 do km 16+030 2020 r. Wyjaśnienia treści S I W Z. Szczegóły
Artykuł 20.03.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1424 C Rywałd – Dębowa Łąka od km 3+264 do km 16+030. Ogłoszenie o zamówieniu. Szczegóły
Artykuł 19.03.2020 Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych 2020 r. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły
Artykuł 16.03.2020 Informacja z otwarcia ofert. Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych 2020 r. Szczegóły