Zakupy powyżej 30 000 €

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.02.2018 Remont cząstkowy dróg powiatowych 2018 r. Szczegóły
Artykuł 26.01.2018 Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 17.10.2017 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert. Szczegóły
Artykuł 13.10.2017 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018. Informacja z otwarcia ofert. Szczegóły
Artykuł 04.10.2017 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018. S.I.W.Z. Szczegóły
Artykuł 03.10.2017 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018. Ogłoszenie o zamówieniu. Szczegóły
Artykuł 12.09.2017 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1702C Płużnica – Józefkowo w m. Józefkowo od km 1+620 do km 2+090. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły
Artykuł 05.09.2017 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1702C Płużnica – Józefkowo w m. Józefkowo od km 1+620 do km 2+090. Informacja z otwarcia ofert. Szczegóły
Artykuł 21.08.2017 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1702C Płużnica – Józefkowo w m. Józefkowo od km 1+620 do km 2+090. Dokumentacja. Szczegóły
Artykuł 21.08.2017 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1702C Płużnica – Józefkowo w m. Józefkowo od km 1+620 do km 2+090. Ogłoszenie o zamówieniu. Szczegóły