Zakupy powyżej 30 000 €

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.08.2017 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1702C Płużnica – Józefkowo w m. Józefkowo. Ogłoszenie o zamówieniu Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 Odnowa nawierzchni dwóch odcinków drogi powiatowej nr 1713C Książki – Kruszyny Ogłoszenie o wyborze oferty Szczegóły
Artykuł 17.07.2017 Informacja z otwarcia ofert na ”Odnowa nawierzchni dwóch odcinków drogi powiatowej nr 1713C Książki – Kruszyny”. Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 Odnowa nawierzchni dwóch odcinków drogi powiatowej nr 1713 C Książki – Kruszyny – uzupełnienie Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 Odnowa nawierzchni dwóch odcinków drogi powiatowej nr 1713 C Książki – Kruszyny Ogłoszenie Szczegóły
Artykuł 28.02.2017 Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych 2017 r. ogłoszenie o wyborze oferty Szczegóły
Artykuł 24.02.2017 Informacja z otwarcia ofert na „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych” Szczegóły
Artykuł 08.02.2017 Remont cząstkowy dróg powiatowych 2017 r. Szczegóły
Artykuł 26.01.2017 Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r. Szczegóły
Artykuł 19.10.2016 Zimowe Utrzymanie Dróg sezon 2016/2017 wybór ofert Szczegóły