Zakupy poniżej 30 000 €

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.05.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej-kosztorysowej pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1729C Wielkie Pułkowo – Łobdowo od km 1+695 do km 4+440”. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły
Artykuł 25.05.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej-kosztorysowej pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1729 C Wielkie Pułkowo – Łobdowo od km 1+695 do km 4+440”. Wyjaśnienia treści SIWZ. Szczegóły
Artykuł 15.05.2020 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1729 C Wielkie Pułkowo – Łobdowo od km 1+695 do km 4+440”. Szczegóły
Artykuł 23.03.2020 Usługi równiarką na drogach gruntowych Powiatu Wąbrzeskiego. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły
Artykuł 23.03.2020 Świadczenie usług polegających na sprzątaniu ulicy Wolności i ulicy Żwirki i Wigury na terenie m. Wąbrzeźno. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły
Artykuł 18.03.2020 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Szczegóły
Artykuł 12.03.2020 Ogłoszenie o zamówieniu. Świadczenie usług polegających na sprzątaniu ulicy Wolności i ulicy Żwirki i Wigury na terenie m. Wąbrzeźno. Szczegóły
Artykuł 09.03.2020 Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi równiarką na drogach gruntowych Powiatu Wąbrzeskiego. Szczegóły
Artykuł 06.03.2020 Ogłoszenie o zamówieniu. Wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Szczegóły
Artykuł 06.03.2020 Ogłoszenie o zamówieniu. Wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Szczegóły