Zakupy poniżej 30 000 €

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.08.2017 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1703C Błędowo – Płużnica w m. Błędowo. Szczegóły
Artykuł 11.08.2017 Ścięcie nadmiaru ziemi z poboczy gruntowych dróg powiatowych. Ogłoszenie o zamówieniu. Szczegóły
Artykuł 11.08.2017 Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo – Płużnica. Ogłoszenie o zamówieniu. Szczegóły
Artykuł 04.08.2017 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1703C Błędowo – Płużnica w m. Błędowo o długości 120 m i szerokości 1,5 m. Ogłoszenie o zamówieniu Szczegóły
Artykuł 26.04.2017 Wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego znaków drogowych i urządzeń ruchu drogowego Szczegóły
Artykuł 10.04.2017 Wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Szczegóły
Artykuł 29.03.2017 Sprzątanie i zamiatanie ulic Wolności i Żwirki i Wigury na terenie miasta m. Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 20.03.2017 Sprzątanie i zamiatanie ulic Wolności i Żwirki i Wigury na terenie miasta m. Wąbrzeźno. Szczegóły
Artykuł 27.02.2017 Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie i dostawę masy bitumicznej na zimno do naprawy nawierzchni dróg powiatowych. Szczegóły
Artykuł 13.02.2017 Ogłoszenie o wyborze oferty na sprzedaż drewna na pniu z pasa drogowego dróg powiatowych Szczegóły