Zakupy poniżej 30 000 €

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.10.2017 Dostawa piasku oraz wymieszanie z solą w sezonie zimowym 2017/2018. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły
Artykuł 18.10.2017 Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem w sezonie zimowym 2017/2018. Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę soli drogowej. Szczegóły
Artykuł 05.10.2017 Dostawa piasku oraz wymieszanie z solą w sezonie zimowym 2017/2018. Ogłoszenie o zamówieniu. Szczegóły
Artykuł 05.10.2017 Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem w sezonie zimowym 2017/2018. Ogłoszenie o zamówieniu. Szczegóły
Artykuł 22.09.2017 Sprzedaż drewna na pniu z pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Wąbrzeskiego obejmującego gminę Książki i gminę Ryńsk. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły
Artykuł 06.09.2017 Sprzedaż drewna na pniu z pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Wąbrzeskiego obejmującego gminę Książki i gminę Ryńsk. Ogłoszenie o zamówieniu. Szczegóły
Artykuł 30.08.2017 Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1703C Błędowo – Płużnica. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły
Artykuł 29.08.2017 Ścięcie nadmiaru ziemi z poboczy gruntowych dróg powiatowych. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły
Artykuł 17.08.2017 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1703C Błędowo – Płużnica w m. Błędowo. Szczegóły
Artykuł 11.08.2017 Ścięcie nadmiaru ziemi z poboczy gruntowych dróg powiatowych. Ogłoszenie o zamówieniu. Szczegóły