Zakupy poniżej 30 000 €

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.07.2018 Przebudowa drogi powiatowej nr 1707 C Nowa Wieś Królewska – Trzcianek w m. Nowa Wieś Królewska w granicach istniejącego pasa drogowego. Długość odcinka 166 m. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły
Artykuł 04.07.2018 Przebudowa drogi powiatowej nr 1707 C Nowa Wieś Królewska – Trzcianek w m. Nowa Wieś Królewska w granicach istniejącego pasa drogowego. Długość odcinka 166 m. Ogłoszenie o zamówieniu. Szczegóły
Artykuł 11.04.2018 Świadczenie usług polegających na sprzątaniu i zamiataniu ulicy Wolności i ulicy Żwirki i Wigury na terenie m. Wąbrzeźno. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły
Artykuł 09.04.2018 Wykonanie nasadzeń drzew w pasie drogowym dróg powiatowych Powiatu Wąbrzeskiego. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły
Artykuł 09.04.2018 Wycinka drzew przy drogach powiatowych wraz z wykupem pozyskanego drewna przez Wykonawcę oraz wykonanie nasadzeń zastępczych w trybie rozeznania rynku. Ogłoszenie wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Świadczenie usług polegających na sprzątaniu i zamiataniu ulicy Wolności i ulicy Żwirki i Wigury na terenie m. Wąbrzeźno. Ogłoszenie o zamówieniu. Szczegóły
Artykuł 27.03.2018 Wykonanie nasadzeń drzew w pasie drogowym dróg powiatowych Powiatu Wąbrzeskiego. Ogłoszenie o zamówieniu. Szczegóły
Artykuł 26.03.2018 Wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły
Artykuł 23.03.2018 Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku. Wycinka drzew przy drogach powiatowych wraz z wykupem pozyskanego drewna przez Wykonawcę oraz wykonanie nasadzeń zastępczych. Szczegóły
Artykuł 12.03.2018 Wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ogłoszenie o zamówieniu. Szczegóły